Ekstraordinær generalforsamling i henhold til § 9 stk. 5