Generalforsamlingen i 2021 bliver d. 8/11-2021

I henhold til vedtægternes §7 stk. 1 skal afholdelse af den ordinære generalforsamling finde sted hvert år i februar måned.

Grundet COVID-19 er det først nu vi er i stand til at afholde den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 8/11-2021 i Idrætscenteret, Flodvej 62, bag ved caféen klokken 19:30

Se flere information under punktet Generalforsamling 2021 i menupunktet Om os.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Smørum Kabelnet