Smørum Kabelnet afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 19.30 i kulturhuset, 

Flodvej 68, 2765 Smørum.

Dagsorden ifølge vores vedtægter.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, dvs d. 11. februar 2020.

Der bliver omdelt materiale(medlemsblad) midt i februar.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Indkomne forslag

Forslag 1:
Forslag stillet af Fenja Rønning.

Jeg Fenja, som bor i Kong Svends Vænge 21, vil gerne stille et forslag til den kommende generalforsamling om, at Smørum Kabelnet skal give flere Internetudbyder (som f.eks. Fastspeed) adgang til levering af internet-tjeneste på nettet.

Jeg mener at Yousee’s priser på internettet er ikke konkurrencedygtig, og mener at mere konkurrence vil komme medlemmerne til gode. Forslaget skal tilgodese den eksisterende aftale, således at ingen medlemmer skal blive dårligere stillet end de er i øjeblikket.

Jeg er blevet oplyst at det er mere tids- og administrativt krævende, da Yousee i visse tilfælde ikke vil kunne opkræve medlemskontingent. Dette er tilfældet, som jeg har forstået, når medlemmet har valgt ikke at have en Grundpakke eller anden TV pakke hos Yousee(internet only).

I disse tilfælde(internet only), vil jeg foreslå at der ovenpå det eksisterende medlemskontingent lægges 10 kr. pr. mdr, hvis der er lavet en aftale om fee(leje til foreningen) med alternativ internetudbyder, der er sammenlignelig med Yousee’s leje og 30 kr. pr. md. med alternativ internetudbyder hvis ikke der er lavet en aftale om fee. Dette beløb skal dække de ekstra omkostninger der måtte være ved opkrævelse af medlemskontingent.

Evt. ekstra omkostninger ved skift af stikdåse, filtre eller andet på falder det enkelte medlem.Med Venlig Hilsen

Fenja RønningKong Svendes Vænge 21

Forslag 2:
Forslag stillet af bestyrelsen i Smørum Kabelnet

Bestyrelsen vil arbejde på hurtigst muligt at åbne for andre bredbåndsudbydere med adgang til TDC Net (Fastspeed, Hiper, Telenor, Snappii m. fl.)

Begrundelse: Bestyrelsen har lyttet til mange medlemmers ønske om en åbning for andre udbydere af bredbånd i vores net, for at få billigere priser på Gigabit bredbånd. En sådan åbning efterlader dog foreningen uden den medlemsadministration, service i vores net samt økonomisk tilskud til vedligeholdelse af nettet, som er indeholdt i vores aftale med YouSee. Det giver samtidigt også mulighed for at vi får ’gratister’ i nettet uden betaling af medlemskontingent.

Hvis der åbnes op for andre udbydere, bliver det for alle udbydere i TDC Net. Det er ikke muligt at udvælge udbydere selektivt.

Bestyrelsen vil arbejde på, at Smørum Kabelnet får lavet aftaler med de enkelte bredbåndsudbydere, som sikrer, at vi får netleje og oplysninger om de medlemmer der køber bredbånd, så vi kan opkræve medlemskontingent for medlemmer uden tv-pakker hos YouSee.

Det er vigtigt at denne åbning af nettet sker kontrolleret, og bestyrelsen ønsker ikke at opkræve ekstra kontingent fra medlemmerne i forbindelse med dette, så det bliver dyrere at være medlem.