Generalforsamling

Smørum Kabelnet afholder ordinær forsinket generalforsamling

Mandag d. 25. april 2022  kl. 19.30 i Kulturhuset,

Flodvej 68, 2765 Smørum

Dagsorden ifølge vores vedtægter.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, dvs d. 11. april 2022.

Der bliver omdelt materiale(medlemsblad) i april.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Indkomne forslag

Ingen p.t.