Smørum Kabelnet afholder ordinær forsinket generalforsamling

Mandag d. 8. november 2021 kl. 19.30 i Idrætscenteret,

Flodvej 62, 2765 Smørum

Dagsorden ifølge vores vedtægter.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, dvs d. 25. oktober 2021.

Der bliver omdelt materiale(medlemsblad) i slutningen af oktober.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Indkomne forslag

Ingen p.t.