Smørum Kabelnet afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 19.30 i kulturhuset, 

Flodvej 68, 2765 Smørum.

Dagsorden ifølge vores vedtægter.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, dvs d. 7. februar 2019.

Der bliver omdelt materiale midt i februar.

Vel mødt.

Bestyrelsen