Generalforsamling

Smørum Kabelnet afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 20. februar 2024  kl. 19.30 i Kulturhuset,

Flodvej 68, 2765 Smørum

Dagsorden ifølge vores vedtægter.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, dvs d. 06. februar 2024.

Der bliver omdelt materiale(medlemsblad) omkring uge 8.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Indkomne forslag

Ingen

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.