Generalforsamling

Smørum Kabelnet afholder ordinær forsinket generalforsamling

Tirsdag d. 28. februar 2023  kl. 19.30 i Kulturhuset,

Flodvej 68, 2765 Smørum

Dagsorden ifølge vores vedtægter.

Husk forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, dvs d. 14. februar 2023.

Der bliver omdelt materiale(medlemsblad) omkring uge 8.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Indkomne forslag

Indsendt af: Tom Green
Valmuehaven 51
2765 Smørum

Jeg foreslår, at den gamle antennemast m.v. som ikke benyttes længere på “mastepladsen” ved Riskær fjernes. Når den/det ikke benyttes, er der jo ingen grund til at have det stående.

Årsagen til forslaget er, at det simpelt hen bare ser grimt ud.

Nedenstående er et kort referat fra d. 28/2-2023

Carsten Jansson blev valgt som dirigent. Han konstateret at generalforsamlingen var lovligt inkaldt. Der var i alt 44 medlemmer.

  • Bestyrelsens beretning blev godkendt.
  • Regnskab blev godkendt.
  • Indkomne forslag fra Tom Green blev forkastet, ingen stemte for.
  • Budget blev godkendt og kontingent blev fastsat til 20 kr. pr. mdr.
  • Bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og der blev valgt 2 nye suppleanter.
  • Revisor samt revisorsuppleant blev genvalgt.

 

 

Du kan læse hele referatet her,

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.