Status på åbning af Smørum Kabelnet for andre internetudbydere

Kære medlemmer
 
På generalforsamlingen i februar måned var der stillet 2 forslag – et forslag fra et medlem, der ønskede at få åbnet op for vores net, så andre internetudbydere (f.eks. FastSpeed) kunne få lov til at sælge deres løsning på vores net og dermed få prisen på internettet ned – det andet (mod)forslag var fra bestyrelsen, hvor vi principielt var enige i medlemmets tilgang til at få åbnet op for andre internetudbydere.


I bestyrelsen lagde vi dog vægt på, at åbningen skulle kunne ske kontrolleret, og at en åbning ikke måtte gøre det dyrere at være medlem af Smørum Kabelnet, at vi skulle have mulighed for at opkræve leje hos internetudbyderne for brug af vores net, samt at der kunne opkræves kontingent hos medlemmer uden tv-pakke hos YouSee.
 
Generalforsamlingen valgte at stemme for bestyrelsens (mod)forslag.
 
Selv om Statsminister Mette Frederiksen den 11. marts annoncerede, at regeringen havde valgt at ”Lukke Danmark ned”, har bestyrelsen på ingen måde forholdt os passive i forhold til opgaven, men vi har dog måtte sande, at det er lettere sagt end gjort at finde en løsning for en åbning af vores net, hvor vi samtidig er tro mod de forudsætninger, som forslaget blev stemt igennem på.
Vi har været i dialog med YouSee om vores ønsker og de henviste til TDC Net, der forbinder os med omverdenen, men her har der ikke været den store hjælp at hente. TDC Net tilkendegav, at de ikke har systemer, der kan håndtere antenneforeningernes ønsker om opkrævning af leje og evt. kontingent hos de internetudbydere, som TDC Net har aftaler med.
 
Uden at det skal blive alt for teknisk, så har TDC Net nogle samarbejdspartnere, der får lov til at sælge deres produkter på de adresser som TDC Net har whitelisted. Vores adresser i Smørum Kabelnet er ikke på den liste og derfor kan TDC Net ikke tilbyde deres samarbejdspartnere adgang til vores adresser. Som det er lige nu, er det udelukkende YouSee, der har adgang til vores adresser og de kan derfor eksklusivt sælge deres produkter og løsninger til vores medlemmer. Hvis vi åbner op for andre internetudbydere, vil alle vores adresser blive whitelisted for TDC Nets samarbejdspartnere.
 
Vi har i processen haft dialog med vores Interesseorganisation FDA, for at få dem i dialog med TDC Net. Vi har haft skrevet til Erhvervsstyrelsen for at få dem til at se på, hvorfor hele systemet omkring TDC Net er ”enten/eller” i stedet for ”både/og”, og vi har haft en hel del dialog med andre antenneforeninger, som står med samme problemstilling som os.
 
I vores overvejelser har vi også vurderet, om vi skulle forlade YouSee samarbejdet og finde en anden samarbejdspartner, hvor vi kunne opnå bedre priser på internet, som det hele reelt handler om. Det er en mulighed, men det vil også blive på bekostning af, at vores medlemmer skal forholde sig til alternative og måske dyrere tv-løsninger, som ikke har været på tale, da forslaget blev stemt hjem på generalforsamlingen.
 
Så lige nu ser vi ind i forskellige løsningsforslag, der hver især har fordele og ulemper:
 

  1. Vi kan åbne vores net op for TDC Net og lade deres samarbejdspartnere komme ind og konkurrere med YouSee på internet m.v. med risiko for, at vi bliver nødsaget til at regulere kontingentet på grund af mistede lejeindtægter fra YouSee og kontingent fra ”frafaldne medlemmer”.
  2. Vi kan vælge en ny samarbejdspartner, der giver os bedre priser på internet, der kan konkurrere med f.eks. FastSpeeds priser, men fortsat holde eksklusiviteten til den nye samarbejdspartner og dermed fastholde muligheden for at få de nødvendige indtægter til dækning af vores udgifter.
  3. Vi kan fastholde det nuværende set up med YouSee og så arbejde videre med alternative løsninger, der kan være med til at sænke prisen på internettet på de høje hastigheder.  

Der er sikkert alternativer til de 3 forslag, men umiddelbart dækker de meget godt problemstillingen.
 
Vi har dog også et vigtigt hensyn, som vi skal tage med i vores vurderinger af de fremadrettede muligheder, og det er de godt 3000 medlemmer, som kan have forskellige synspunkter om løsninger og priser, hvorfor væsentlige ændringer altid skal godkendes af generalforsamlingen.
 
Vi har en løbende dialog med YouSee omkring priserne på internettet, og vi har sendt dem forslag til alternative løsninger, der kan sænke prisen til et niveau, der kan konkurrere med f.eks. FastSpeed og nogle af de andre internetudbydere.

YouSee har senest iværksat flere initiativer:

  • Opgradering af flere hastigheder til symmetriske hastigheder (f.eks. en hastighed går fra 50/10 Mbit til 50/50 Mbit).
  • Værdiopgradering af flere hastigheder så medlemmerne får højere hastighed for samme penge.

YouSee er også her i november kommet med en prisregulering, der gør YouSee’s priser mere konkurrencedygtige. YouSee har også set skriften på væggen og har konstateret, at de må gøre noget for at fastholde deres kunder og foreninger.

De nye priser og hastigheder:

  • 50/10 Mbit 229 kr./måned
  • 200/20 Mbit 249 kr./måned
  • 1.000/100 Mbit 299 kr./måned


Nu er det ikke sådan, at bare fordi vi er i en lidt fastlåst situation, så venter vi blot på generalforsamlingen i 2021 for at få nye retningslinjer og mandat til at arbejde videre med opgaven – vi fortsætter utrætteligt arbejdet for at få billigere internet i Smørum Kabelnet.
 
I er meget velkomne til at skrive til bestyrelsen, hvis I har spørgsmål eller kommentarer til vores status.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.