Tulipanhaven

Tomrør til fremtidigt brug.

Tomrør med 12 enkelt tomrør, det er det farvet som skal graves frit af fortov.


I forbindelse med den renovering af fortovet, som Egedal kommune er i gang med, har Smørum Kabelnet besluttet at lægge et tomrør til fiber ned under fortovet. Det er endnu ikke besluttet om vi vil starte op med at levere signal via fiber i Tulipanhaven. Men vi har valgt at lægge tomrøret ned, så vi ikke i fremtiden skal grave for meget i den nye fortovsbelægning. I den forbindelse vil vi gerne have lov til at grave et 7 mm plastik tomrør frit af fortovet og ind på de parceller som ligger tættest på fortovet. Tomrøret vil blive gravet ca. 20-30 cm ind på grunden. Hvis du bor i Tulipanhaven 8,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 vil vi gerne bede om tilladelse til at grave tomrøret lidt ind på din parcel. Dette kan du gøre ved at sende en mail til engel.niels@gmail.com med navn, adresse, telefon nr. samt teksten “Jeg acceptere at Smørum Kabelnet graver et 7 mm. tomrør ca. 20-30 cm ind på min grund i en bredde af ca. 25 cm., uden omkostninger for mig. Jeg er indforstået med at området der er blevet gravet i vil se anderledes ud efter gravning”.

Vi har desværre ikke råd til at underskyde disse tomrør under vejen, da det vil koste ca. 5000 kr. pr. undergravning.

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.