Varsling om midlertidige afbrydelser i vores net.

Mandag den 1. marts og frem til torsdag den 4. marts får vi installeret nye elmålere med fjernaflæsning i vores forsyningsnet.

Du skal derfor forvente, at dit Internet og TV signal kan blive afbrudt i de varslede tidsrum i op til 30 minutter.

Oversigt over områder, der bliver berørt af udskiftningen:

Mandag 1/3-2021

8:00-12:00:
Dyvelåsen, Irishaven 188A, Nøddelunden, Råbrovej, Skebjergvej

12:00-15:00:
Erantishaven, Kong Svends Vej 1, Krokushaven ,Liljehaven, Rendebæksvej 44-46, Rendekrogen 1+20, Smørumnedrevej, Toftekrogen 2A, Violhaven

Tirsdag 2/3-2021

8:00-12:00:
Folekær 1-26, Hasselkær, Horsekær, Liljehaven 23, Riskær 1, Valmuehaven
Rendebæksvej, Rendevænget, Lupinhaven

12:00-15:00:
Folekær 25-34, Kratkær, Lyngkær, Riskær 8-24, Rørkær, Stenkær,
Stangkær 7+9+11+18

Onsdag 3/3-2021

8:00-12:00:
Irishaven, Primulahaven, Kong Eriks Have, Kong Gorms Vej,
Kong Haralds Park, Kong Knuds Park, Kong Svends Vænge
Kongehaven, Kongeskrænten, Kongevænget, Valmuehaven 52

12:00-15:00:
Astershaven, Åkandehaven 1-178

Torsdag 4/3-2021

08:00-12:00
Askeåsen, Bastkær, Dyreholm, Flodvej 4-6-9, Gammeldamsgård, Hegnskær
Hyldekær, Kildekær, Smørumnedrevej 1+3+33, Stangkær 2+4+5+6+3A
Toftekrogen

12:00-1500:
Kirsebærvangen, Kongemosen, Æblevangen
Åkandehaven 182-242

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.