Yousee har opkrævet for meget.

Yousee har desværre lavet en fejl. De har opkrævet 25 kr. i stedet for 20 kr. på den seneste opkrævning. Yousee har kommet til at opkræve moms af de 20 kr. Yousee vil snareste kreditere beløbet.

De 20 kr. er den prisstigning som medlemmerne stemte ja til på generalforsamlingen 2017. Du kan læse mere om det på hjemmesiden og vores medlemsblad 2017 side 5.

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.