Stikledning, ejerskab og service.

Stikledningen kan defineres som det stykke antennekabel, der er placeret mellem boligen og det nærmeste antenneskab i nettet, også kaldet tilkoblingspunktet. Stikledningen afsluttes i den første tilslutningsdåse eller første fordelingspunkt i den enkelte bolig.

Stikledningen er det enkelte medlems ejendom, og vedligeholdelse af stikledningen samt af boligens interne antenneinstallationer påhviler det enkelte medlem. Smørum Kabelnet har ikke ansvar for fejl i disse installationer, og fejl på disse (f.eks. overgravning af stikledning mv.) dækkes af det enkelte medlem eller dennes forsikringsselskab.

Det enkelte medlem forestår selv at få gravet stikledningen ned fra tilkoblingspunktet og frem til boligens første tilslutningsdåse jf. stikledningsvejledningen. Man kan selvfølgelig vælge at lade dette arbejde udføre af foreningens servicefirma eller andre, men tilslutning af stikledningen skal udføres af Smørum Kabelnets servicefirma.

Smørum Kabelnets serviceaftale tilsikrer, at der er korrekt signalniveau i boligens første tilslutningsdåse eller fordelingspunkt. Serviceaftalen dækker udgifter til måling og regulering af signalniveau hertil, og det enkelte medlem skal ikke betale for tilkald af tekniker, da dette er indeholdt i serviceaftalen.

Stikledningsvejledning.

Antennekablet til stikledningen kan leveres af foreningens servicefirma. Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge almindelig antennekabel, men skal købe et kabel der er specielt beregnet til formålet. For at få det bedst mulige signal, skal kablet føres den nærmeste vej fra tilkoblingspunktet til boligen, og servicefirmaet kan give en nærmere vejledning i dette.

Stikledningen nedgraves i en dybde af minimum 45 cm og 20 cm over denne lægges et orange markeringsbånd påtrykt “Herunder antennekabel”, for at beskytte kablet mod overgravning. Markeringsbåndet kan leveres af servicefirmaet.

Stikledningen skal føres, så den er beskyttet mod overlast, blandt andet ved at omslutte det nedgravede kabel med stenfri jord eller sand. Kablet må gerne lægges i plastrør, som du selv anskaffer og husk evt. at indlægge en træktråd i plastrøret, så kablet er let at udskifte.

Husk at der også er andre kabler og rør under jorden, og at du selv er ansvarlig for de skader du måtte lave på disse. Så derfor – vær forsigtig når du graver!

Er det nødvendigt med fremføring op ad boligens ydermur, da skal kablet beskyttes med en dækskinne fra 45 cm under jorden indtil 1,90 m over jorden. Dækskinne kan købes på et byggemarked. – se tegningen Stikledningsforskrift.

Hvis du borer gennem dampspærren i væg/loft, så husk at lukke hullet forsvarligt igen for at undgå skader. Husk også at stikledningen skal føres uden skarpe buk. Forsvarlig bøjnings-radius er 10 gange kablets diameter.

Eksempler på konsekvenser af en dårlig husinstallation kan være:

  • Billederne hakker i stykker, fryser, pixellerer (danner mosaik-blokke), på uforudsigelige tidspunkter.

De største fejlkilder er:

  • ”Plastik vinkel stik”, se beskrivelsen ’Hvad er en utæt HF installation
  • Dårligt samlede kabler
  • Utætte kabelsamlinger
  • Indstråling af lysnetstøj i antennekablet, specielt hvis antennekablerne ikke er dobbeltskærmede
  • Indstråling af andre uønskede signaler

Kabelsamlinger skal helst udføres med krimpede connectorer. De kaldes F-connectorer. De skal påmonteres (krimpes) med en speciel krimpetang (ikke en vandpumpetang eller lign.), og de bør ikke være udført med den slags F-connectorer, man vrider rundt på coax-kablet med håndkraft, fordi dette ikke er særlig holdbart.

Se evt mere her.

Vi har fundet en video (Youtube) om utætte hjemme installationer. Har du problemer med tv-signal der hakker eller pixilere, så kunne det være en idé at kigge her.

Hvis du mener at din husinstallation er i orden, og du oplever nogle af de ovennævnte problemer, bør du have besøg af en tekniker. Smørum Kabelnet skal levere et korrekt signal med tilstrækkelig signalstyrke til den første antennedåse i din bolig. Vores serviceaftale med YouSee/DKTV dækker signalet helt frem til dig, og du kan rekvirere en tekniker fra DKTV uden omkostninger for dig. Hvis teknikeren finder at der er noget galt med din interne installation, kan han give dig et tilbud på udbedring af denne.

YouSee servicetelefon 70 70 40 40

Stik til brug i din installation

Disse stik med plastikkappe kan bruges, men de “lukker” ikke nok af for de støjkilder vi i dag har i vores hjem, Derfor …

Stik med metalhus

anbefales et stik med et metalhus. Det kan lukke af for de omkringliggende støjkilder, der giver et dårligere billede, f.eks. pixeleringer eller udfald på det digitale signal.

Et stik i metal kan se således ud.

Dette kan dog godt med tiden give dårligere billeder, da fugten i luften kan få stikket til at irre og give dårlig kontakt så hvis man skifter til …

Krimbet stik er bedst

det krimbede stik og f-connector er bedst, fordi det er trykket sammen og luftomt, og derved opnås fuld kontakt og INGEN fugt der kan give dårlig kontakt med tiden.

  

Denne samlingmetode, f-connectoren, må anbefales især, hvor der er fugtighed, på lofter, i vådrum og udendørs. Men er selvfølgelig også en anbefaling til indendørsbrug, da der ikke kommer knæk på ledningen kontra stik som ved de 2 tidligere ovennævnte stiktyper.