Stikledning, ejerskab og service.

Stikledningen kan defineres som det stykke antennekabel, der er placeret mellem boligen og det nærmeste antenneskab i nettet, også kaldet tilkoblingspunktet. Stikledningen afsluttes i den første tilslutningsdåse eller første fordelingspunkt i den enkelte bolig.

Stikledningen er det enkelte medlems ejendom, og vedligeholdelse af stikledningen samt af boligens interne antenneinstallationer påhviler det enkelte medlem. SmørumNet har ikke ansvar for fejl i disse installationer, og fejl på disse (f.eks. overgravning af stikledning mv.) dækkes af det enkelte medlem eller dennes forsikringsselskab.

Det enkelte medlem forestår selv at få gravet stikledningen ned fra tilkoblingspunktet og frem til boligens første tilslutningsdåse jf. stikledningsvejledningen. Man kan selvfølgelig vælge at lade dette arbejde udføre af foreningens servicefirma eller andre, men tilslutning af stikledningen skal udføres af SmørumNet servicefirma.

SmørumNet serviceaftale tilsikrer, at der er korrekt signalniveau i boligens første tilslutningsdåse eller fordelingspunkt. Serviceaftalen dækker udgifter til måling og regulering af signalniveau hertil, og det enkelte medlem skal ikke betale for tilkald af tekniker, da dette er indeholdt i serviceaftalen.

Stikledningsvejledning.

Antennekablet til stikledningen bør leveres af foreningens servicefirma. Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge almindelig antennekabel, men skal købe et kabel der er specielt beregnet til formålet. For at få det bedst mulige signal, skal kablet føres den nærmeste vej fra tilkoblingspunktet til boligen, og servicefirmaet kan give en nærmere vejledning i dette. Vi bruger normalt PIPE coax kabel, det er et kombineret antennekabel som er vedhæftet et fiber-tomrør til blæsning af fiber. I enkelte tilfælde ligger vi fiber tomrøret som et selvstændig rør. Er det udskiftning af eksisterende stikledning, grundet dårlig signal, er det gratis at få selve kablet samt installationen. Men gravning står for egen regning. Man kan også vælge at for det lavet via sin forsikringsselvskab.

Stikledningen nedgraves i en dybde af minimum 45 cm og 20 cm over denne lægges et orange markeringsbånd påtrykt “Herunder antennekabel” eller “Herunder fiber”, for at beskytte kablet mod overgravning. Markeringsbåndet kan leveres af servicefirmaet eller af os.

Stikledningen skal føres, så den er beskyttet mod overlast, blandt andet ved at omslutte det nedgravede kabel med stenfri jord eller sand. Kablet må gerne lægges i plastrør, som du selv anskaffer og husk evt. at indlægge en træktråd i plastrøret, så kablet er let at udskifte. Vi opfodre kraftigt til denne løsning.

Husk at der også er andre kabler og rør under jorden, og at du selv er ansvarlig for de skader du måtte lave på disse. Så derfor – vær forsigtig når du graver! Vi foreslår at du laver en søgning i LER.DK (Lednings-ejernes-register), det er gratis for mindre søgninger.

Er det nødvendigt med fremføring op ad boligens ydermur, da skal kablet beskyttes med en dækskinne fra 45 cm under jorden indtil 1,90 m over jorden. Dækskinne kan købes på et byggemarked. – se tegningen Stikledningsforskrift.

Hvis du borer gennem dampspærren i væg/loft, så husk at lukke hullet forsvarligt igen for at undgå skader. Husk også at stikledningen skal føres uden skarpe buk. Forsvarlig bøjnings-radius er 10 gange kablets diameter.

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.