Generalforsamlingen kort:

Generalforsamlingen blev afholdt d. 21/2-2018, i Kulturhuset.

Der var fremmødt 48 medlemmer.

Følgende ting blev vedtaget:

  • Formandens beretning.
  • Årets reviderede regnskab.
  • Bestyrelsens forslag om ændring af §5 og §6 blev vedtaget på den ordinære generalforsamling
  • Budgettet blev ændret, udbygningsomkostninger blev ændret til 1.300.000 kr. grundet en del ekstra omkostninger i forbindelse med GIGA ombygningen. Der vil så være et underskud på 500.000 kr. som tages fra egenkapitalen. Det årlige kontingent blev fastsat til 360 kr.

Bestyrelsemedlemmerne blev genvalgt uden modkandidater.

Suppleanter blev genvalgt.

2 revisorer blev valgt samt en revisor suppleant.

Der kommer referat senere.

På den ekstraordinære generalforsamling blev bestyrelsens forslag om ændring af §5 og §6 vedtaget.

Du finder vores vedtægter her.

Og du kan finde medlemsbladene her.

Referat fra generalforsamlingen 2018