Betaler du for meget for dit internet?

Det kan være, at du betaler for meget for dit internet, så vi vil anbefale dig at kigge på din opkrævning.

SmørumNet medlemmer har adgang til disse 4 særlige foreningspriser på internet fra YouSee:

50/10 Mbit – 169 kr./md.

200/20 Mbit – 199 kr./md.

300/60 Mbit – 229 kr./md.

1000/100 Mbit – 249 kr./md.

Hvis du har tilkøbt ekstra upload, så er prisen nedsat fra 50 kr./md. til 20 kr./md.

YouSee har automatisk nedsat din pris til en af disse 4, hvis de kunne gøre det uden at forringe dit abonnement.

Hvis du har tilknyttet en ekstra tjeneste til dit abonnement – f.eks. YouSee Musik, har YouSee tilbage i 2022 sendt dig en skrivelse om muligheden for at få ændret din pris, men at det krævede, at du accepterede at din ekstra tjeneste stoppede, og at du kontaktede YouSee, før en ændring kunne træde i kraft.

Hvis du ønsker en af de særlige foreningspriser, så kan du med fordel kontakte YouSee på tlf. 70 70 40 40 og få ændret din pris.

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.