Generalforsamling kort referat

  • Beretning og regnskab blev godkendt.
  • Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev godkendt med 42 ja-stemmer og 2 blanke. Forslaget om vedtægtsændringer skal derfor genbehandles på ekstraordinær generalforsamling, som bliver afholdt den 5. marts kl. 19.00 i Smørum Idrætscenter, mødelokale 1.
  • Budget og kontingent for 2024 blev vedtaget.
  • Henrik Dagø, Niels Engel, Mikael Schrøder og Steen Eget blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.
  • Stig La Cour Petersen og Thomas Dagø blev genvalgt som suppleanter.
  • Inga Martinsen blev genvalgt som revisor og Gunnar Rasmussen blev nyvalgt som revisorsuppleant.

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.