Kort referat fra generalforsamlingen d. 28/2-2023

Carsten Jansson blev valgt som dirigent. Han konstateret at generalforsamlingen var lovligt inkaldt. Der var i alt fremmødt 44 medlemmer.

  • Bestyrelsens beretning blev godkendt.
  • Regnskab blev godkendt.
  • Indkomne forslag fra Tom Green blev forkastet, ingen stemte for.
  • Budget blev godkendt og kontingent blev fastsat til 20 kr. pr. mdr.
  • Bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og der blev valgt 2 nye suppleanter.
  • Revisor samt revisorsuppleant blev genvalgt.

Du kan læse hele referatet her,

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.