Driftsforstyrrelser grundet fiber.

Den 28/6-2023 klokken ca. 8:15 blev fibersignalet til hele vores net afbrudt.
Det skyldes fejlmærkning i TDC Net’s krydsfelt, som ligger ved siden af vores hovedstation. TDC teknikeren troede at der kun gik en fiber ind til vores hovedstation, så de kom til at afkoble alle de fiber som levere signal til vores medlemmer. Fejlen er nu klokken 10:35 rettet og alle medlemmer har signal igen. Vi beklager fejlen på TDC Net vegne.

smørum luftfoto

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.