Generalforsamlingen i 2021 bliver d. 8/11-2021

I henhold til vedtægternes §7 stk. 1 skal afholdelse af den ordinære generalforsamling finde sted hvert år i februar måned.

Grundet de aktuelle COVID-19 restriktioner har vi valgt at udskyde den ordinære generalforsamling i 2021 indtil forholdene igen tillader forsamling under betryggende forhold.

På nuværende tidspunkt har vi ikke en fastlagt ny dato, men indkaldelse vil ske vi via lokalpressen, Facebook og på foreningens hjemmeside med mindst 21 dages varsel jf. vedtægterne.

Vi håber på alles forståelse for denne beslutning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsen via foreningens hjemmeside eller via Facebook.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Smørum Kabelnet

Informations
møde

SmørumNet afholder informationsmøde i Kulturhuset, mandag den 12. juni kl. 17:30 og 19:30. Hør mere om bl.a. YouSee Play.