I henhold til vedtægternes §7 stk. 1 skal afholdelse af den ordinære generalforsamling finde sted hvert år i februar måned.

Grundet COVID-19 er det først i april at vi er i stand til at afholde den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen bliver afholdt d. 25. april 2022 i Kulturhuset, Flodvej 68, klokken 19:30

Se flere information under punktet Generalforsamling 2022 i menupunktet Om os.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Smørum Kabelnet

Mail fra youSee

youSee har sendt mail ud om prisstigning.

Hvis du har fået en sådan mail skal du ringe på 7070 4444 og taste kode 1485